Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w uczelni

20.01.2020r

Zarządzanie własnością intelektualną w uczelni to znacznie szerszy proces od zarządzania utworami naukowymi czy nawet wynalazkami z danej dyscypliny naukowej. Po 2020 roku każda uczelnia podlegać będzie ewaluacji osiągniętych wyników w ramach 3 kryteriów oceny (poziom naukowy, efekty finansowe i wpływ na społeczeństwo i gospodarkę) i w każdym z nich pojawiają się efekty związane z komercjalizacją i wdrożeniami wyników badań.

W tym kontekście w ocenie jakości wyników liczą się zarówno wytworzone dobra intelektualne jak i sposób ich przekazania i wykorzystania w praktyce. Na każdym z tych etapów niezbędna jest odpowiednia wiedza i umiejętności praktyczne. Jest jeszcze czas, aby dostosować działania do wymógów ewaluacji i uzyskać odpowiednią ocenę punktową niezbędną w uzyskaniu odpowiedniej kategorii naukowej. 

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprowadziliśmy szkolenie z tego zakresu w Katowicach w dniu 14 stycznia 2020 roku. Zapraszamy serdecznie do współpracy przy weryfikacji (audycie) przyjętych procedur oraz przygotowaniu procedur efektywnego zarządzania własnością intelektualną w uczelniach i w innych jednostkach naukowych.

Powrót