Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Proste spółki kapitałowe jako jedna ze ścieżek komercjalizacji

13.01.2021r

Najprawdopodobniej w 2021 roku - choć pewnie nie od marca jak niedawno planowano, ale od lipca będzie można zakładać proste spółki kapitałowe (PSA). Proste, ponieważ ich rejestrację i dużą część czynności administracyjno-prawnych można wykonać zdalnie. 

Zgodnie z założeniami kapitał akcyjny PSA może wynosić nawet 1 zł i być elastycznie zwiększany lub obniżany bez zmiany umowy (statutu) spółki. Jest możliwość obejmowania akcji za wkład pracy, usługi lub inne prawa niezbywalne (prawa członkowskie), poza KA (wkłady rzeczywiste). 

Docelowo elektroniczne rejestry akcjonariuszy takich spółek (w tym rozproszone bazy danych typu blockchain, które sprawiają w chwili obecnej największy problem techniczny) prowadzone również przez notariuszy, a nie tylko przez uprawnione instytucje finansowe jak w przypadku tradycyjnych spółek akcyjnych. Docelowo akcje takich spółek będzie można zbywać nawet za pośrednictwem e-maila, podobnie jak podejmować decyzje przez wyznaczone organy spółki np. Walne. 

Sam system zarządzania może być również znacznie uproszczony i pozwala zastąpić dualistyczny podział (Zarząd i Rada Nadzorza) systemem monistycznym - jeden organ: Rada Dyrektorów. Również likwidacja takiego podmiotu może być znacznie uproszczona i np. umożliwiać przejęcie majątku przez oznaczonego akcjonariusza.

Powrót