Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Ustawa 2.0 - szkolenia

19.09.2018r

1 października 2018 roku wchodzi w życie zasadnicza część ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Nowe przepisy wprowadzają fundamentalne zmiany w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Obok zmian organizacyjnych i sposobu finansowania zmieni się również sposób ewaluacji wyników prac badawczych i roli ich komercjalizacji w kategoryzacji jednostek naukowych.

Na prośbę naszych klientów i kontrahentów przygotowaliśmy program szkoleniowy bazujący na nowych przepisach i bieżących wytycznych (i rozporządzeń) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każde szkolenie dostosowane jest do indywidualncyh potrzeb danej jednostki - m.in. do danej dziedziny/dyscypliny naukowej lub artystycznej. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane jednostki do kontaktu z naszymi przedstawicielami

Powrót