Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Warsztaty z projektowania usług z komercjalizacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu

16.11.2016r

CoWinners Sp. z o.o. i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają na bezpłatne warsztaty w dniah 28-29.11.2016 pt.:

„BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ PROJEKTOWANIE  I WDRAŻANIE NOWYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z KOMERCJALIZACJĄ TECHNOLOGII”

 

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY?

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierające biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związanych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjalistyczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu takich usług z wykorzystaniem metodyk tzw. myślenia projektującego (design thinking).

KIEDY I GDZIE ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY?

28-29 listopada 2016, godz. 9.00-17.00, Hotel MODERNO, ul. Kolejowa 29, Poznań

PROGRAM WARSZTATÓW

To unikalne połączenie wiedzy z zakresu funkcjonowania IOB na rynku innowacji w oparciu o komercjalizację, zarządzanie, prawo czy finanse.  Praktyczne ćwiczenia z projektowania i weryfikacji nowych usług oraz prezentowane case study z terenu Wielkopolski pozwolą uczestnikom na szersze spojrzenie na zagadnienia związane
z identyfikacją i kreowaniem popytu na proinnowacyjne usługi związane z komercjalizacją. Jest to zatem solidna, dwudniowa dawka informacji niezbędnych do wdrażania i oferowania nowych usług. Szczegółowy program Warsztatów znajdziecie Państwo w załączonym pliku: PROGRAM_KOMERCJALIZACJA

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

Dzięki praktycznym ćwiczeniom i dyskusjom z zaproszonymi ekspertami Uczestnicy mogą nauczyć się:

jak tworzyć krok po kroku efektywne usługi dotyczące komercjalizacji,
jak współpracować z pracownikami naukowymi i pracownikami działów B+R,
jak wspierać rozwój nowych firm tworzonych dzięki nowym technologiom,
jak wykorzystać swoje atuty i tworzyć wartość dodaną takiej usługi,
jak znaleźć klientów na nową usługę,
jak współpracować z innymi jednostkami w zakresie usług dot. komercjalizacji.


PROWADZĄCY I ZAPROSZENI GOŚCIE

Janusz Jankowiak – Prezes Zarządu Plantinova, spółki celowej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
w Poznaniu, koordynator wielu wdrożeń w zakresie biotechnologii m.in. suplementów diety

dr Łukasz Janus – założyciel i pomysłodawca spółki MedVentures, zajmującej się innowacyjnymi opatrunkami, łączy doświadczenie pracownika naukowego i menedżera innowacyjnej spółki technologicznej

dr Zbigniew Krzewiński – właściciel spółki CoWinners, zajmującej się doradztwem w procesach komercjalizacji, doradca w kilkuset projektach dotyczących komercjalizacji w całej Polsce, trener i autor wielu publikacji

Jacek Wawrzynowicz – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierował ponad 100 transakcjami komercjalizacji, autor i współautor wielu modeli komercjalizacji

dr Rafał Witkowski – Prezes Zarządu spółki IC Solutions, zajmującej się wdrażaniem innowacyjnych usług elektronicznych z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, autor wdrożeń międzynarodowych m.in. dla OBWE

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W celu zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz programem  warsztatów a następnie wypełnienie w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Urzędu Marszałkwskiego oraz odsłanie najpóźniej do dnia 22 listopada br. na adres: info@cowinners.com – na tej podstawie przygotujemy dla Państwa pozostałe niezbędne dokumenty. Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 61 814 89 32 lub 698 314 942

Powrót