Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Warsztaty z projektowania usług z wykorzystaniem narzedzi ICT dla Instytucji Otoczenia Biznesu

05.12.2016r

CoWinners Sp. z o.o. i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.:


BUDOWANIE PRZWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ  PROJEKTOWANIE I SPRZEDAŻ NOWYCH USŁUG NA BAZIE NARZĘDZI ICT
finansowane ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

DO KOGO SKIEROWANE SĄ WARSZTATY?

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw, wspierające biznes lub kojarzenie współpracy na linii biznes-nauka, które chcą podnieść kompetencje swoich pracowników w zakresie usług związa-nych z komercjalizacją nowych rozwiązań oraz oferować tego typu usługi na rynku. Proponujemy nową, specjali-styczną formę wsparcia przy przygotowaniu i wdrożeniu takich usług z wykorzystaniem metodyk tzw. myślenia projektującego (design thinking).

KIEDY I GDZIE ODBĘDĄ SIĘ WARSZTATY?

07-08 grudnia 2016, godz. 9.00-17.00, Hotel MODERNO, ul. Kolejowa 29, Poznań.

PROGRAM WARSZTATÓW

To unikalne połączenie wiedzy z zakresu funkcjonowania IOB na rynku innowacji, w oparciu o informacje dotyczące rozwiązań ICT. Praktyczne ćwiczenia z projektowania nowych usług oraz prezentowane case study
z terenu Wielkopolski pozwolą uczestnikom szerzej spojrzeć na zagadnienia związane z identyfikacją i kreowaniem popytu na proinnowacyjne usługi, związane z wdrażaniem cyfrowych innowacji w biznesie. Jest to zatem solidna, dwudniowa dawka informacji o aktualnych trendach w zakresie automatyzacji procesów i ich rzeczywistej przydatności.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

Dzięki praktycznym ćwiczeniom i dyskusjom z zaproszonymi ekspertami Uczestnicy mogą nauczyć się:
• jak krok po krok zaprojektować nową usługę z wykorzystaniem modułów i narzędzi ICT,
• jaki są obecnie trendy i możliwości wypracowania przewag konkurencyjnych nowej usługi,
• jak efektywnie wdrażać te usługi, aby spełniały swoją funkcję automatyzującą rzeczywiste procesy,
• jak projektować niekonwencjonalne usługi ICT i próbować wejść z nimi na rynek,
• jak wykorzystać swoje atuty i tworzyć wartość dodaną takiej usługi,
• jak przygotować użytkowników i klientów na nową usługę.

PROWADZĄCY I ZAPROSZENI GOŚCIE

Marek Kulbacki - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Centrum Badawczo Rozwojowego Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, koordynator kilkudziesięciu wdrożeń z zakresu ICT w zastosowaniach cywilnych i woj-skowych w Polsce i w USA, właściciel kilku startup-ów technologicznych
Mikołaj Małaczyński - Prezes Zarządu Legimi Sp. z o.o., uznany w rankingu Brief za jedną z 50. najbardziej krea-tywnych osób w biznesie w 2014 roku, na 16. miejscu na liście 500 menedżerów roku 2013 Pulsu Biznesu, wymie-niany wśród 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100
Piotr Koźniewski – propagator interakcji przestrzennych w technologiach 3D, prowadzi firmę 3R Studio Sp. z o.o., rozwijającą techniki i narzędzia Augmented Reality, wyróżnioną m.in. przez QUALCOMM, producent i wizjoner.
dr Zbigniew Krzewiński – właściciel spółki CoWinners, zajmującej się doradztwem w procesach wdrożeniowych, doradca w projektowaniu nowych usług w całej Polsce, trener i autor publikacji z zakresu wdrożeń (w tym ICT)

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W celu zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem oraz programem warsztatów a następnie wypełnienie oraz odesłanie w wersji elektronicznej załączonego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 25 listopada br. na adres: info@cowinners.com – na tej podstawie przygotujemy dla Państwa pozostałe niezbędne dokumenty. Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 61 814 89 32 lub 698 314 942

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Powrót