Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Wycena wartości technologii w 2022 roku

04.01.2022r

Nowe rozwiązania i technologie nie mają wartości samoistnej. Wartość każdego wypracowanego prawa własności intelektualnej wynika zawsze z kontekstu jego zastosowania. Najbardziej pożądanym jest scenariusz wdrożenia nowego rozwiązania jako nowego produktu lub usługi, ale niezwykle rzadko zdarza się w praktyce, że opracowane rozwiązanie pozwala na zaoferowanie zupełnie nowego produktu dającego szanse na wygenerowanie marży, która może być podstawą do wyznaczenia wartości rozwiązania.

Najczęściej w praktyce mamy do czynienia z szacowaniem wartości pewnych ulepszeń już istniejących produktów (usług) lub ulepszeń procesów. Podstawą analizy kontekstu wartości jest tutaj zatem możliwość podwyższenia marży lub obniżenia kosztów już generowancyh w procesie produkcji czy w ramach przyjętego modelu biznesowego. To są wartości dodane, które budują wartość technologii z perspektywy inwestora. Nie należy również zapominać o coraz częstszych źródłach wartości dodanej jaką jest ograniczenie ryzyka (potencjalnych strat) prowadzonej działalności, które również stanowi wartość kontekstową. 

Zmienne warunki gospodarcze (globalna inflacja, pandemia, zmiany na rynku pracy) w 2022 roku powodują, że jeszcze bardziej skraca się termin ważności wykonanej przez niezależnych ekspertów wyceny i w przypadku wydłużania się procesu wyboru kontrahenta i podpisania umowy komercjalizacji (najczęściej licencji) może wymagać bieżącej aktualizacji.

Powrót