Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Ewaluacja wyników badań a komercjalizacja

01.03.2019r

Pod koniec lutego br. opublikowane zostało bardzo długo zapowiadane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Opublikowane zasady wskazują, że komercjalizacja wyników badań powinna stać się jednym ze strategicznych celów uczelni. Jest ona bardzo wyraźnie obecna we wszystkich 3 kryteriach ewaluacji tj.:

1. Ocena poziomu naukowego - zwiększonych w stosunku do projektu punktów za przyznane patenty na wynalazki (zwłaszcza międzynarodowe), prawa ochronne na wzory użytkowe oraz wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

2. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych - w postaci urealnionych w stosunku do projektu punktów za uzyskane przychody z komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej.

3. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki - w postaci punktów za jakościowe oceny wpływu, zarówno w ramach działalności podstawowej (np. związanej ze spektakularnymi wdrożeniami na arenie międzynarodowej) jak i (co jest istotoną zmianą w stosunku do projektu) punktowanej dodatkowej działalności utworzonych podmiotów zajmujących się komercjalizacją wyników badań, prac rozwojowych i know-how związanych z tymi wynikami.

Powrót