Partnerzy

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Współpracujemy z:

Dla zapewnienia naszym klientom jak najwyższej jakości usług, niektóre kwestie konsultujemy również z naszymi partnerami

Oto niektórzy z nich:

Hanna Kozłowska - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu Kancelarii Doradców i Audytorów KDA sp z o.o.; biegły rewident i doradca podatkowy, posiada uprawnienia państwowe do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Od 1994r. zarządza firmą prowadzącą księgi rachunkowe, świadczącą usługi doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych. Członek władz Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez dwie kolejne kadencje oraz członek władz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu książek i publikacji popularnonaukowych w zakresie finansów i podatków, współpracuje z INFOR, KDK, CTB.

 

Tomasz Kozłowski – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowych Studiów Europejskich oraz Instytutu Europejskiego Ośrodka Badań Europejskich UŁ. W chwili obecnej prowadzi własną firmę Kozłowski & Partners Consulting, jest członkiem Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki 2007-2013 w Województwie Wielkopolskim, był Członkiem Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju w latach 2004-1006. Uczestnik wielu międzynarodowych projektów badawczych i doradczych, doradzał rządowi Chorwacji – międzynarodowy ekspert z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich.
 

 

Bartosz Jóźwiak - Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów kreatywnych i innowacyjnych. W swojej praktyce skupia się na kwestiach prawnych związanych przede wszystkim z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawną ochroną konkurencji i konsumentów.
Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w bezprecedensowych projektach, wymagających wyjścia poza sztywne ramy prawniczego myślenia, otwarcia na aspekty artystyczne czy technologiczne, których zrozumienie jest kluczem do konstruowania sprawnych ram prawnych tego typu rozwiązań. Każdy z tego typu projektów jest dla niego wyzwaniem, do którego podchodzi z największym zaangażowaniem i otwarciem.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genui (Włochy).