Aktualności

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Trzmiela 14
Skórzewo, Poznań 60-185
tel.: +48 61 814 89 32
tel. kom.: +48 602 798 700
e-mail: info [at] cowinners.com

Przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego

18.02.2019r

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tworzy bardzo rozbudowany system regulacji działalności uczelni wyższych (i ich związków tj. federacje), zasad zatrudniania pracowników i ich rozwoju naukowego, zasad prowadzenia studiów na wszystkich poziomach edukacji oraz zasad transferu wiedzy do gospodarki. Warto podkreślić, że wspomniany transfer technologii jest traktowany jako jedno z podstawowych zadań uczelni. 

W lutym br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Przygotowany dokument zawiera bardzo kompleksowy opis odpowiadający głównym założeniom nowego sytemu oraz przepisów przejściowych w następujących obszarach:

  • ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
  • sprawy pracownicze
  • procedury awansu naukowego
  • szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  • sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  • prowadzenie studiów i inne formy kształcenia
  • finansowanie uczelni
  • nadzór nad uczelniani

Jest to część 1 całego zestawu opracowań nt reformy szkolnictwa wyższego. Bardzo wartościowej jest problemowe ujęcie z użytecznymi odwołaniami do poszczególnych przepisów wraz z dokładnym zaznaczeniem przyjętych zmian i przepisami obowiązującymi w okresach przejściowych. Pewien niedosyt budzi jednak brak wytycznych dotyczących organizacji i funcjonowania instytucji wspierających transfer technologii i komercjalizację wyników badań (jest to jedno z podstawowych zadań uczelni wg nowych przepisów). Wypełniając tę lukę zapraszamy na dedykowane warsztaty szkoleniowe wskazujące jak w nowym ustroju uczelni mogą funkcjonować takie jednostki jak centra transferu technologii, spółki celowe czy inkubatory przedsiębiorczości. Zainteresowane jednostki prosimy o kontakt.

Powrót